Βιολογία Γ' ΓυμνασίουΚεφάλαιο 1: Οργάνωση της ζωής - Βιολογικά συστήματα

Βιβλίο μαθητή:
1.1 Τα μόρια της ζωής
1.2 Κύτταρο: Η μονάδα της ζωής
1.3 Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής

Παρουσιάσεις: Το ζωϊκό κύτταρο Το φυτικό κύτταρο

Διαδραστικά βίντεο-παρουσιάσεις (swf):
Κύτταρα Κυτταρική μεμβράνη Ανατομία κυττάρου(quiz) Ιστοί Οργανισμοί Οικοσυστήματα Οργάνωση ζωής (quiz) Σχετικό μέγεθος κυττάρων

Δραστηριότητες:
Φυσικοχημικές ιδιότητες νερού Από τα μόρια στα μακρομόρια Είδη κυττάρων
Πόσο ζούν τα κύτταρα Δομή οικοσυστήματος


Εργαστηριακές ασκήσεις
Παρατήρηση φυτικών και ζωϊκών κυττάρων
Παρατήρηση πρωτοζώων
Παρατήρηση βακτηρίων
Παρατήρηση φυτικών και ζωϊκών ιστών


Άλλα αρχεία:
Οικοσύστημα Σχέσεις οργανισμών-περιβάλλοντος Ταξινόμηση οργανισμών

Παραπομπές:
Φυσικά ΣΤ'Δημοτικού: Έμβια - Άβια
                                   Οικοσυστήματα
Κεφάλαιο 2: Οι οργανισμοί στο περιβάλλον τους

Βιβλίο μαθητή:
2.1 Ισορροπία στα βιολογικά συστήματα
2.2 Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος της ενέργειας
2.3 Η ανακύκλωση της ύλης σε ένα οικοσύστημα
2.4 Παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον 

Παρουσιάσεις:
Φωτοσύνθεση Βιοσυσώρευση Ευτροφισμός
Ατμοσφαιρική ρύπανση - Παγκόσμια κλιματική αλλαγή
Διαχείριση αποβλήτων - απορριμμάτων
Ενέργεια
Ρύπανση εσωτερικών χώρων
Παράκτια οικοσυστήματα
Υγρότοποι
Χερσαία οικοσυστήματα

Διαδραστικά βίντεο - παρουσιάσεις (swf):
Ενέργεια Τροφικές σχέσεις Τροφικά επίπεδα-πυραμίδες
Οι οργανισμοί ως δείκτες ρύπανσης (quiz) Κύκλος C και N
Ρύπανση θερμική ρύπανση Καθαρισμός νερού Ο μικρός οικολόγος (quiz)

Βίντεο:
Το πλαγκτόν
Το ρολόι της καταστροφής
Νερό και κλιματολογικές αλλαγές
Ξηρασία

Δραστηριότητες:
Η διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων
Κατασκευή τροφικού πλέγματος
Τροφική πυραμίδα - πλέγμα - αλυσίδα
Ο κύκλος του άνθρακα και η παρέμβαση του ανθρώπου
Ο κύκλος του αζώτου και η παρέμβαση του ανθρώπου
Ο κύκλος του νερού και η παρέμβαση του ανθρώπου
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας


Εργαστηριακές ασκήσεις
Καταγραφή ενός πληθυσμού σ'ένα οικοσύστημα
Μέτρηση του ρυθμού αποικοδόμησης του χαρτιού


Άλλα αρχεία: Ροή ύλης και ενέργειας

Παραπομπές:
Φυσικά ΣΤ'Δημοτικού: Οικοσυστήματα
                                   Φυτά
                                   ΖώαΚεφάλαιο 3: Μεταβολισμός

Βιβλίο μαθητή:
3.1 Άνθρωπος και ενέργεια
3.2 Ένζυμα και μεταβολισμός

Βίντεο: Η δράση των ενζύμων

Δραστηριότητες:
Το ισοζύγιο της ενέργειας
Ενέργεια και κίνηση - Ενέργεια και οργάνωση


Εργαστηριακή άσκηση
Ανίχνευση διοξειδίου του άνθρακα στον εκπνεόμενο αέρα
Κεφάλαιο 4: Οι ασθένειες και οι παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνισή τους

Βιβλίο μαθητή:
4.1 Ομοιόσταση
4.2 Ασθένειες
4.3 Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού
4.4 Τρόπος ζωής και ασθένειες

Προσομοίωση: Ρύθμιση θερμοκρασίας

Διαδραστικά βίντεο παρουσιάσεις (swf):
Μετάδοση ασθενειών
Μή ειδική άμυνα
Ειδική άμυνα
Το αβγό του κούκου (quiz)
Το μικρόβιο (game)

Βίντεο:
Νόσος των τρελών αγελάδων
Ηρωίνη
Κάνναβη

Δραστηριότητες:
Αντιγόνα κσι αντισώματα
Ελονοσία
Καρκίνος
Τυφοειδής πυρετός
Κάπνισμα
Αντι-διαφήμιση
Αλκοόλ
Βουβωνική πανώλη


Εργαστηριακή άσκηση
Καλλιέργεια βακτηρίων και μυκήτων
Παραπομπές:
Φυσικά ΣΤ'Δημοτικού: Μεταδοτικές ασθένειες
Κεφάλαιο 5: Διατήρηση και συνέχεια της ζωής

Βιβλίο μαθητή:
5.1 Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
5.2 Η ροή της γενετικής πληροφορίας
5.3 Αλληλόμορφα
5.4 Κυτταρική διαίρεση
5.5 Κληρονομικότητα
5.6 Μεταλλάξεις

Παρουσιάσεις: Καρυότυπος

Διαδραστικά βίντεο - παρουσιάσεις (swf):
Χρωμοσώματα Καρυότυπος (quiz)
Αναπαραστάσεις DNA Φτιάξε DNA (quiz) DNA -RNA
Αντιγραφή DNA - 1 Αντιγραφή DNA - 2
Είδη - ρόλος RNA Δομή πρωτεϊνών Ρόλος πρωτεϊνών
Μεταγραφή Μετάφραση Μεταγραφή-μετάφραση Πρωτεϊνοσύνθεση
Γενετικός κώδικας Γενετικός κώδικας (quiz)
Αλληλόμορφα Κληρονομικότητα Κληρονομικότητα (game) Βρές τον ένοχο (game)
Διασταυρώσεις Φυλλοκαθορισμός (game) Mendel Μεταλλάξεις
Μίτωση Μίτωση (game) Μείωση Μείωση (game)

Βίντεο:
Σχηματισμός χρωμοσωμάτων Μίτωση Μείωση Μεσογειακή αναιμία

Δραστηριότητες:
Ταξινόμηση χρωμοσωμάτων
Κατασκευή μοντέλων μεταγραφής- μετάφρασης
Κατασκευή μοντέλων δομής DNA, μεταγραφής και μετάφρασης
Μουσικός κώδικας
Αυτός είμαι εγώ
Κυτταρική διαίρεση


Εργαστηριακές ασκήσεις
Παρατήρηση χρωμοσωμάτων
Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων
Η επέμβαση της τύχης στη δημιουργία γαμετών

Κεφάλαιο 6: Γενετική μηχανική και βιοτεχνολογία

Βιβλίο μαθητή:
6.1 Εφαρμογές της βιοτεχνολογίας
6.2 Γενετική μηχανική και βιοτεχνολογία
6.3 Προβληματισμοί από την αξιοποίηση των επιτευγμάτων της γενετικής - Βιοηθική

Διαδραστικά βίντεο - παρουσιάσεις (swf):
Εφαρμογές βιοτεχνολογίας
Γενετική μηχανική
Γενετική μηχανική σε βακτήριο
Μικροοργανισμοί - τρόφιμα
Ινσουλίνη
Κλωνοποίηση
Μηχανικός γενετικής (quiz) 

Βίντεο:
Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα
ΚλωνοποίησηΚεφάλαιο 7: Εξέλιξη

Βιβλίο μαθητή:
7.1 Η εξέλιξη και οι "μαρτυρίες" της
7.2 Η εξέλιξη του ανθρώπου

Διαδραστικά βίντεο - παρουσιάσεις (swf):
Εξέλιξη Η ιστορία της ζωής (quiz)
Εξέλιξη του ανθρώπου Κατεβαίνοντας από τα δένδρα (quiz)

Δραστηριότητες:
Αντιβιοτικά και φυσική επιλογή Λαμαρκιστές ή Δαρβινιστές "Εξελικτικό" debate
Πόσο συγγενείς είμαστε με τα άλλα ζώα

Δήλωση Ακαδημίας Αθηνών
Φωτογραφίες του ανθρώπινου συστήματος
Φωτογραφίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου