Φυσική Β' Γυμνασίου


Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Βιβλίο μαθητή:
1.1 Οι φυσικές επιστήμες και η μεθοδολογία τους
1.2 Η επιστημονική μέθοδος
1.3 Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους

Παρουσίαση: Μέτρηση χρόνου
 
Παραπομπές:
Φυσικά Ε'Δημοτικού: Υλικά σώματα
Βιολογία Α'Γυμνασίου: Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2: Κινήσεις

Βιβλίο μαθητή:
2.1 Περιγραφή της κίνησης
2.2 Η έννοια της ταχύτητας
2.3 Κίνηση με σταθερή ταχύτητα
2.4 Κίνηση με μεταβαλλόμενη ταχύτητα
 

Παραπομπές:
Φυσικά Ε'Δημοτικού: Μηχανική
 
Αρχεία

Παραπομπές:
Φυσικά Ε'Δημοτικού: Μηχανική
Μαθηματικά Α'Γυμνασίου: Εξισώσεις
                                         Ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Επαναληπτικές ασκήσεις
Πίεση 1 Πίεση 2

Κεφάλαιο 5: Ενέργεια

Βιβλίο μαθητή:
5.1 Έργο και ενέργεια
5.2 Δυναμική-κινητική ενέργεια. Δύο βασικές μορφές ενέργειας
5.3 Η μηχανική ενέργεια και η διατήρησή της
5.4 Μορφές και μετατροπές ενέργειας
5.5 Διατήρηση της ενέργειας
5.6 Πηγές ενέργειας
5.7 Απόδοση μιας μηχανής
5.8 Ισχύς
 
 

Παραπομπές:
Φυσικά Ε'Δημοτικού: Θερμότητα


Κεφάλαιο 7: Αλλαγές κατάστασης

Βιβλίο μαθητή:
7.1 Αλλαγές κατάστασης και θερμότητα
7.2 Μικροσκοπική μελέτη των αλλαγών κατάστασης
7.3 Εξάτμιση και συμπύκνωση

Λογισμικό Φυσικής Γυμνασίου

Αρχεία

Παραπομπές:
Φυσικά Ε'Δημοτικού: Θερμότητα

Κεφάλαιο 8: Διάδοση θερμότητας

Βιβλίο μαθητή:
8.1 Διάδοση θερμότητας με αγωγή
8.2 Διάδοση θερμότητας με ρεύματα
8.3 Διάδοση θερμότητας με ακτινοβολία

Λογισμικό Φυσικής Γυμνασίου

Αρχεία

Παραπομπές:
Φυσικά ΣΤ'Δημοτικού: Θερμακρασία - Θερμότητα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου