Βιολογία Γ' ΓυμνασίουΚεφάλαιο 1: Οργάνωση της ζωής - Βιολογικά συστήματα

Βιβλίο μαθητή:
1.1 Τα μόρια της ζωής
1.2 Κύτταρο: Η μονάδα της ζωής
1.3 Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής

Παρουσιάσεις: Το ζωϊκό κύτταρο Το φυτικό κύτταρο

Διαδραστικά βίντεο-παρουσιάσεις (swf):
Κύτταρα Κυτταρική μεμβράνη Ανατομία κυττάρου(quiz) Ιστοί Οργανισμοί Οικοσυστήματα Οργάνωση ζωής (quiz) Σχετικό μέγεθος κυττάρων

Δραστηριότητες:
Φυσικοχημικές ιδιότητες νερού Από τα μόρια στα μακρομόρια Είδη κυττάρων
Πόσο ζούν τα κύτταρα Δομή οικοσυστήματος

Άλλα αρχεία:
Οικοσύστημα Σχέσεις οργανισμών-περιβάλλοντος Ταξινόμηση οργανισμών

Παραπομπές:
Φυσικά ΣΤ'Δημοτικού: Έμβια - Άβια
                                   Οικοσυστήματα
Κεφάλαιο 2: Οι οργανισμοί στο περιβάλλον τους

Βιβλίο μαθητή:
2.1 Ισορροπία στα βιολογικά συστήματα
2.2 Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος της ενέργειας
2.3 Η ανακύκλωση της ύλης σε ένα οικοσύστημα
2.4 Παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον 

Παρουσιάσεις:
Φωτοσύνθεση Βιοσυσώρευση Ευτροφισμός
Ατμοσφαιρική ρύπανση - Παγκόσμια κλιματική αλλαγή
Διαχείριση αποβλήτων - απορριμμάτων
Ενέργεια
Ρύπανση εσωτερικών χώρων
Παράκτια οικοσυστήματα
Υγρότοποι
Χερσαία οικοσυστήματα

Διαδραστικά βίντεο - παρουσιάσεις (swf):
Ενέργεια Τροφικές σχέσεις Τροφικά επίπεδα-πυραμίδες
Οι οργανισμοί ως δείκτες ρύπανσης (quiz) Κύκλος C και N
Ρύπανση θερμική ρύπανση Καθαρισμός νερού Ο μικρός οικολόγος (quiz)

Βίντεο:
Το πλαγκτόν
Το ρολόι της καταστροφής
Νερό και κλιματολογικές αλλαγές
Ξηρασία

Δραστηριότητες:
Η διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων
Κατασκευή τροφικού πλέγματος
Τροφική πυραμίδα - πλέγμα - αλυσίδα
Ο κύκλος του άνθρακα και η παρέμβαση του ανθρώπου
Ο κύκλος του αζώτου και η παρέμβαση του ανθρώπου
Ο κύκλος του νερού και η παρέμβαση του ανθρώπου
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Άλλα αρχεία: Ροή ύλης και ενέργειας

Παραπομπές:
Φυσικά ΣΤ'Δημοτικού: Οικοσυστήματα
                                   Φυτά
                                   ΖώαΚεφάλαιο 3: Μεταβολισμός

Βιβλίο μαθητή:
3.1 Άνθρωπος και ενέργεια
3.2 Ένζυμα και μεταβολισμός

Βίντεο: Η δράση των ενζύμων

Δραστηριότητες:
Το ισοζύγιο της ενέργειας
Ενέργεια και κίνηση - Ενέργεια και οργάνωση
Κεφάλαιο 4: Οι ασθένειες και οι παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνισή τους

Βιβλίο μαθητή:
4.1 Ομοιόσταση
4.2 Ασθένειες
4.3 Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού
4.4 Τρόπος ζωής και ασθένειες

Προσομοίωση: Ρύθμιση θερμοκρασίας

Διαδραστικά βίντεο παρουσιάσεις (swf):
Μετάδοση ασθενειών
Μή ειδική άμυνα
Ειδική άμυνα
Το αβγό του κούκου (quiz)
Το μικρόβιο (game)

Βίντεο:
Νόσος των τρελών αγελάδων
Ηρωίνη
Κάνναβη

Δραστηριότητες:
Αντιγόνα κσι αντισώματα
Ελονοσία
Καρκίνος
Τυφοειδής πυρετός
Κάπνισμα
Αντι-διαφήμιση
Αλκοόλ
Βουβωνική πανώλη

Παραπομπές:
Φυσικά ΣΤ'Δημοτικού: Μεταδοτικές ασθένειες
Κεφάλαιο 5: Διατήρηση και συνέχεια της ζωής

Βιβλίο μαθητή:
5.1 Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
5.2 Η ροή της γενετικής πληροφορίας
5.3 Αλληλόμορφα
5.4 Κυτταρική διαίρεση
5.5 Κληρονομικότητα
5.6 Μεταλλάξεις

Παρουσιάσεις: Καρυότυπος

Διαδραστικά βίντεο - παρουσιάσεις (swf):
Χρωμοσώματα Καρυότυπος (quiz)
Αναπαραστάσεις DNA Φτιάξε DNA (quiz) DNA -RNA
Αντιγραφή DNA - 1 Αντιγραφή DNA - 2
Είδη - ρόλος RNA Δομή πρωτεϊνών Ρόλος πρωτεϊνών
Μεταγραφή Μετάφραση Μεταγραφή-μετάφραση Πρωτεϊνοσύνθεση
Γενετικός κώδικας Γενετικός κώδικας (quiz)
Αλληλόμορφα Κληρονομικότητα Κληρονομικότητα (game) Βρές τον ένοχο (game)
Διασταυρώσεις Φυλλοκαθορισμός (game) Mendel Μεταλλάξεις
Μίτωση Μίτωση (game) Μείωση Μείωση (game)

Βίντεο:
Σχηματισμός χρωμοσωμάτων Μίτωση Μείωση Μεσογειακή αναιμία

Δραστηριότητες:
Ταξινόμηση χρωμοσωμάτων
Κατασκευή μοντέλων μεταγραφής- μετάφρασης
Κατασκευή μοντέλων δομής DNA, μεταγραφής και μετάφρασης
Μουσικός κώδικας
Αυτός είμαι εγώ
Κυτταρική διαίρεση

Κεφάλαιο 6: Γενετική μηχανική και βιοτεχνολογία

Βιβλίο μαθητή:
6.1 Εφαρμογές της βιοτεχνολογίας
6.2 Γενετική μηχανική και βιοτεχνολογία
6.3 Προβληματισμοί από την αξιοποίηση των επιτευγμάτων της γενετικής - Βιοηθική

Διαδραστικά βίντεο - παρουσιάσεις (swf):
Εφαρμογές βιοτεχνολογίας
Γενετική μηχανική
Γενετική μηχανική σε βακτήριο
Μικροοργανισμοί - τρόφιμα
Ινσουλίνη
Κλωνοποίηση
Μηχανικός γενετικής (quiz) 

Βίντεο:
Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα
ΚλωνοποίησηΚεφάλαιο 7: Εξέλιξη

Βιβλίο μαθητή:
7.1 Η εξέλιξη και οι "μαρτυρίες" της
7.2 Η εξέλιξη του ανθρώπου

Διαδραστικά βίντεο - παρουσιάσεις (swf):
Εξέλιξη Η ιστορία της ζωής (quiz)
Εξέλιξη του ανθρώπου Κατεβαίνοντας από τα δένδρα (quiz)

Δραστηριότητες:
Αντιβιοτικά και φυσική επιλογή Λαμαρκιστές ή Δαρβινιστές "Εξελικτικό" debate
Πόσο συγγενείς είμαστε με τα άλλα ζώα

Δήλωση Ακαδημίας Αθηνών
Φωτογραφίες του ανθρώπινου συστήματος
Φωτογραφίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου